WEB DESIGN
Giải pháp chuyên nghiệp cho công ty bạn
Một trang web hấp dẫn thu hút sự chú ý và dẫn người truy cập đến nơi bạn muốn họ đến, là điều chúng tôi muốn đạt được. Trong việc xem xét khả năng tiếp cận và khả năng sử dụng, chúng tôi phát triển trang web cho công ty thể hiện ở các mức độ thiết kế cao cấp nhất. Sau khi thực hiện việc thiết kế, chúng tôi viết code cho trang web cũng như đơn giản hóa các từ khóa để công cụ tìm kiếm có thể dể giàn tìm ra trang web.

Do các thiết bị di động mỗi ngày càng nhiều và đa dạng, nên chúng tôi có nhiệm vụ xây dựng trang web có thể hiển thị trực tuyến theo thông số kỹ thuật được gọi là “Thiết kế Web Responsive” để cung cấp cho khách hàng của bạn một trang web độc lập không lệ thuộc vào bất kỳ thiết bị nào cố định mà vẫn có thể truy cập trang web một cách dể dàng bằng điện thoại di động, máy tính bảng v.v. Trang web chúng tôi lập ra cũng được tìm thấy nhanh chóng bởi các vị trí trực tuyến, chúng tôi sẽ gửi sơ đồ trang web đến Google và Co….

Vì vậy sau khi kết thúc dự án bạn có thể duy trì trang web của bạn một cách dể dàng, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn tất cả các hệ thống quản lý nội dung. Từ khi bắt đầu công việc đến khi kết thúc chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn từng bước một, để tạo ra một nền tảng thương hiệu chất lượng đem đến cho khách hàng của bạn!

SERVICES
✓Tư vấn ✓Lên kế hoạch ✓Thiết kế & Bố trí sắp đặt giao diện
✓Lập trình ✓Chăm sóc  ✓Đào tạo ✓Nghiên cứu và phân tích nội dung 
CMS

Content-Management-System = Hệ thống quản lý nội dung

✓Typo3 ✓WordPress ✓Magento
✓Contao ✓Joomla ✓Kirby

Lựa nhanh để biết giá