PRIVACY POLICY
Bảo vệ quyền lợi

ĐIỀU LỆ CHUNG

Dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ như tiêu đề, tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng) được chúng tôi sử dụng phù hợp với các quy định của pháp luật bảo vệ dữ liệu của Việt Nam. Các quy tắc sau thông báo cho bạn về sự phạm vi và mục đích của việc thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân.

Sử dụng trang web của chúng tôi thông thường không thể cung cấp thông tin cá nhân. Nhưng nếu trên trang web của chúng tôi dữ liệu thông tin cá nhân (như: tên, địa chỉ email hay địa chỉ) được thu thập, thì đây là điều hoàn toàn bạn tự đồng ý điền thông tin trên cơ sở tự nguyện. Những dữ liệu này nếu không có sự đồng ý của bạn chúng tôi hoàn toàn không đưa cho đối tác thứ ba.

§2 HIỆP ĐỊNH BẢO MẬT

Nhà thầu đồng ý để duy trì sự im lặng trong suốt thời gian hợp đồng và sau khi hoàn thành của tất cả các dữ liệu được gửi bởi các khách hàng.

§3 GIỚI KHÔNG TÀI LIỆU

Tại tất cả các kết nối với các giải thưởng của các hợp đồng, tài liệu khách hàng cung cấp, chẳng hạn tính toán Ví dụ., Bản vẽ vv, chúng tôi có quyền sở hữu và quyền tác giả. Những tài liệu này có thể được cung cấp cho các bên thứ ba, trừ khi chúng tôi cung cấp cho khách hàng đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

§4 QUẢNG CÁO VÀ THAM KHẢO

Các chúng tôi đặt một liên kết dựa trên văn bản trên trang chủ hay dấu ấn của các trang web tạo ra trên trang của khách hàng. Trong các định dạng: Deverlop by BOLC. | AGENCY (hello(at)Bolc-agency.com), trừ khi có thoả thuận khác. Khi có thoả thuận khác, chúng tôi có quyền thay đổi các trang Internet tạo ra như một tài liệu tham khảo trên trang web http://bolc-agency.com.
Trong thiết kế web chúng tôi có thể chèn mã nguồn tên chúng tôi vào HTML của bạn hoặc trên các trang web mà chúng tôi đã tạo ra. Tuy nhiên, bạn có thể giúp chúng tôi bằng cách đặt một liên kết đến chúng tôi trong Imprint của bạn.

§5 DỮ LIỆU KHO

Dữ liệu cá nhân của bạn, mức độ cần thiết cho việc thành lập, nội dung hoặc sửa đổi các mối quan hệ hợp đồng (dữ liệu) chỉ được sử dụng để thực hiện hợp đồng. Nếu không có sự đồng ý của bạn hoặc không có cơ sở pháp lý, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba hay ngoài những nhu cầu hợp đồng.
Trong vài trường hợp, chúng tôi phải cung cấp dư liệu cho bên thẩm quyền, chúng tôi có thể đưa dữ liệu đang có để cho các mục đích thực thi pháp luật, an ninh của cơ quan cảnh sát của các quốc gia để thực hiện các nhiệm vụ theo luật định của các cơ quan bảo vệ hiến pháp của Liên đoàn và tàu đổ bộ, Cơ quan tình báo liên bang hay quân đội hay thực thi quyền sở hữu trí tuệ là cần thiết.

§6 DỮ LIỆU SỬ DỤNG

Dữ liệu cá nhân của bạn cần thiết để sử dụng dịch vụ của chúng tôi và giải quyết (dữ liệu sử dụng) được sử dụng để thực hiện hợp đồng. Dữ liệu sử dụng bao gồm đặc biệt là đặc điểm nhận dạng của bạn, thông tin về sự khởi đầu, kết thúc và mở rộng của việc sử dụng và các thông tin về công việc bạn có thương mại thông tin.  Dữ liệu sử dụng cho các mục đích thanh toán (cái gọi là. Dữ liệu thanh toán), chúng tôi có thể truyền lại cho các nhà cung cấp khác hoặc các bên thứ ba trong chừng mực này là cần thiết nhằm mục đích thanh toán của người sử dụng. Sau khi thanh toán đầy đủ các yêu cầu bồi thường tiền thù lao của chúng tôi sử dụng và thanh toán dữ liệu này sẽ được xóa. Ở vị trí của việc xóa sẽ bị chặn, như xóa đi ngược lại thời gian duy trì pháp luật, pháp luật hoặc hợp đồng.

Sử dụng thông tin như vậy sẽ không được sử dụng cho mục đích quảng cáo, nghiên cứu thị trường.

Thứ tự của các cấp có thẩm quyền, chúng tôi có thể trong một số trường hợp tiết lộ dữ liệu sử dụng, mức độ cho các mục đích thực thi pháp luật, an ninh của cơ quan cảnh sát của các quốc gia để thực hiện các nhiệm vụ theo luật định của các cơ quan bảo vệ hiến pháp của Liên bang và tỉnh, Cơ quan tình báo liên bang hay quân đội hay thực thi quyền sở hữu trí tuệ là cần thiết.

§7 GOOGLE ANALYTICS

Website của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google Inc (‘Google’). Google Analytics sử dụng cái gọi là. “Cookies” là những tập tin văn bản được lưu trữ trên máy tính của bạn và cho phép phân tích sử dụng của bạn của trang web. Các thông tin được tạo ra bởi các cookie về việc sử dụng trang web (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) sẽ được chuyển đến một máy chủ của Google ở Mỹ và được lưu trữ ở đó. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc sử dụng các trang web, soạn thảo báo cáo về hoạt động trang web cho các nhà khai thác và cung cấp các trang web khác với trang web và các dịch vụ liên quan đến internet.
Google cũng có thể chuyển thông tin này cho bên thứ ba trừ khi yêu cầu của pháp luật hoặc các bên thứ ba xử lý thông tin trên danh nghĩa của Google. Google sẽ không kết hợp địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu khác được tổ chức bởi Google. Bạn có thể từ chối việc sử dụng các cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của bạn, chúng tôi sẽ chỉ ra, tuy nhiên, bạn không thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web này trong trường hợp này. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu về bạn bởi Google theo cách mô tả ở trên và cho mục đích nói trên.

§8 CHÍNH SÁCH RIÊNG CHO VIỆC SỬ DỤNG FACEBOOK-plugins (LIKE BUTTON)

Trên trang web của chúng tôi bổ sung thêm phần sử dụng của Facebook, 1601 Nam California Avenue, Palo Alto, CA 94304 mạng xã hội, Hoa Kỳ được tích hợp. Các plugin Facebook, bạn đồng ý với các biểu tượng Facebook hay “Like-Button” (“Like”) đứng về phía tôi. Bạn có thể tìm thấy một tổng quan về Facebook plugin ở đây: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, các plugin thiết lập một kết nối trực tiếp giữa các trình duyệt của bạn và máy chủ Facebook được thành lập. Facebook nhận được thông tin mà bạn có với địa chỉ IP của bạn đã đến thăm trang của tôi.

Nếu bạn nhấp vào nút Facebook “Like” trong khi bạn đang đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn, bạn có thể tải về các nội dung của các trang của tôi liên kết đến tài khoản Facebook của bạn. Qua đó Facebook có thể chỉ định bạn truy cập vào trang web của tôi với các tài khoản người dùng của bạn. Chúng tôi chỉ ra rằng chúng tôi là nhà cung cấp các trang có kiến ​​thức về nội dung của dữ liệu được truyền và sử dụng chúng thông qua Facebook.

Để biết thêm thông tin, xem trữ trên facebook tại địa chỉ http: //de-de.facebook.com/policy.php

Nếu bạn không muốn rằng Facebook có thể chỉ định bạn truy cập vào trang web của tôi với tài khoản Facebook của bạn, xin vui lòng đăng xuất khỏi tài khoản Facebook của bạn.

§9 CHÍNH SÁCH RIÊNG CHO VIỆC SỬ DỤNG GOOGLE +1

Thu thập và phổ biến thông tin:
Nút Google +1, bạn có thể công bố thông tin trên toàn thế giới. về nút Google +1, bạn và người dùng cá nhân hóa nội dung khác từ Google và các đối tác của tôi. Google sẽ lưu trữ cả các thông tin mà bạn đã đưa ra cho một nội dung 1, cũng như thông tin về các trang bạn đã xem khi bạn click vào 1. +1 Của bạn có thể được hiển thị như là bằng chứng cùng với tên và thông tin cá nhân hình ảnh trong dịch vụ của Google, chẳng hạn như trong kết quả tìm kiếm hay trong tiểu sử trên Google của bạn, hoặc ở những nơi khác trên các trang web và quảng cáo trên Internet.

Google ghi lại các thông tin về hoạt động của 1 bạn để cải thiện dịch vụ của Google cho bạn và những người khác. Để sử dụng nút Google +1, bạn cần có một có thể nhìn thấy trên toàn cầu, hồ sơ Google công cộng, trong đó phải có ít nhất là tên hồ sơ được lựa chọn. Tên này được sử dụng trong tất cả các dịch vụ của Google. Trong một số trường hợp, tên này cũng có thể thay thế bất kỳ tên nào khác mà bạn sử dụng khi chia sẻ nội dung trong tài khoản Google của bạn. Danh tính của tiểu sử trên Google của bạn có thể được hiển thị cho người dùng biết địa chỉ e-mail hoặc thông tin nhận dạng khác từ bạn.

Sử dụng thông tin thu thập được:
Ngoài việc trên sử dụng các thông tin mà bạn cung cấp phù hợp với các chính sách bảo mật hiện hành của Google sẽ được sử dụng. Google có thể phát hành số liệu thống kê tổng hợp về các hoạt động + 1 của người sử dụng và truyền cho người sử dụng và các đối tác, chẳng hạn như các nhà xuất bản, nhà quảng cáo hoặc các trang web liên kết.

§10 CHÍNH SÁCH RIÊNG CHO VIỆC SỬ DỤNG Twitter

Trên trang web của Twitter là chức năng của các dịch vụ liên quan. Các chức năng này được cung cấp bởi Twitter Inc, 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Thông qua việc sử dụng Twitter và “tái tweet” các trang web bạn truy cập có liên quan đến tài khoản Twitter của bạn và làm cho biết những người dùng khác. Những thông tin này cũng được chuyển đến Twitter.
Chúng tôi chỉ ra rằng chúng tôi là nhà cung cấp các trang có kiến ​​thức về nội dung của dữ liệu được truyền và sử dụng chúng thông qua Twitter. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem chính sách bảo mật của Twitter tại http://twitter.com/privacy.

Sở thích riêng tư của bạn ở Twitter, bạn có thể http trong cài đặt tài khoản: thay đổi //twitter.com/account/settings.

§11 THÔNG TIN

Khi bạn có yêu cầu cung cấp thông tin về các dữ liệu được lưu trữ về người hoặc bút danh của bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin điện tử theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ để cung cấp thông tin:

BOLC. | AGENCY
Mr. Mai, Nguyên
285/44 Cách Mạng Tháng 8 đường phố
Phường 12 – Quận 10 – TP.HCM.
Việt Nam