LEGAL NOTICES
Copyright

Chịu trách nhiệm trang web:

MAI Hoang Tri Dang
Số thuế: 0312952692

Bản quyền

Quyền đối với các khái niệm và nội dung của trang web này thuộc về độc quyền cho chúng tôi.
Bản quyền © 2014 BOLC. | AGENCY

Địa chỉ

BOLC. | AGENCY
Mr. MAI Hoang Tri Dang
285/44 Cách Mạng Tháng 8
Phường 12 – Quận 10
700000 Thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam

Số phone: +84 (0) 838 634 342
E-mail: hello[at]bolc-agency.com
Địa chỉ Internet: www.bolc-agency.com

Bony NGUYEN
Odenwaldring 143
63.069 Offenbach am Main – Đức
E-mail:. hallo@bolc-agentur.de

Nguồn cho những hình ảnh và đồ họa sử dụng

Đồ họa khác nhau / biểu tượng
Bony Nguyen, BOLC. | AGENCY

Khước từ

Trách nhiệm đối với nội dung

Nội dung trang web của chúng tôi được tạo ra với sự chăm sóc tối đa về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của nội dung, chúng tôi không có bất cứ trách nhiệm nào cho sự sơ sót. Là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi chịu trách nhiệm về nội dung của riêng chúng tôi trên trang web này thuộc tùy theo luật chung để § 7 khoản 1 TMG. Sau khi §§ 8-10 TMG chúng tôi không có nghĩa vụ như là một nhà cung cấp dịch vụ để trình giám sát truyền hoặc lưu trữ thông tin của nước ngoài hoặc để điều tra những trường hợp mà chỉ hoạt động bất hợp pháp.
Nghĩa vụ để loại bỏ hoặc chặn việc sử dụng các thông tin theo pháp luật nói chung không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trách nhiệm có liên quan chỉ có thể từ ngày kiến thức của một hành vi vi phạm cụ thể. Sau khi thông báo về hành vi vi phạm như vậy, chúng tôi sẽ loại bỏ các nội dung ngay lập tức.