Our Blog
Articles about our activity
24. Tháng Mười 2014

Để có thể gọi video chat trên máy tính bắt buộc người dùng phải có webcam trong máy tính, hay mua rời để thực hiện điều này. Nhưng bạn cũng có thể dùng phần mềm SparkoCam do công ty Sparkosoft thiết lập để biến máy ảnh DSLR của bạn thành một webcam với độ phân giải cao […]