WEBSITE CARE & SUPPORT
Bạn có thể chọn các gói như sau
Package Monthly benefit Monthly charges
BẢO HÀNH & QUẢN TRỊ GÓI - S Hỗ trợ 4 lần trong tháng 19,90 $
BẢO HÀNH & QUẢN TRỊ GÓI - M Hỗ trợ 8 lần trong tháng 39,00 $
BẢO HÀNH & QUẢN TRỊ GÓI - L Hỗ trợ 14 lần trong tháng 69,00 $
BẢO HÀNH & QUẢN TRỊ GÓI - XL Hỗ trợ 20 lần trong tháng 110,00 $
Info
Details

ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG CHO CÁC GÓI BẢO HÀNH VÀ HỖ TRỢ WEBSITE

Hiệu suấtThời gian phản ứngThời hạn hợp đồngThời hạn hủy bỏ hợp đồng
Xem tại phần servicesTrong vòng 24h (max. 48h)Một nămChấm dứt hợp đồng phải thông báo trong thời hạn ba tháng
trướt khi kết thúc hợp đồng bằng văn bản.

TẤT CẢ CÁC GÓI TRÊN HOÀN TOÀN GIỐNG NHAU VỀ PHẦN QUẢN TRỊ VÀ BẢO HÀNH, CHỈ KHÁC NHAU VỀ SỐ LẦN LÀM VIỆC TRONG MỖI THÁNG.

Dịch vụ này nhằm nâng cao sự bảo hành các trang web phù hợp để giữ cho trang web thường xuyên được cập nhật. Điều này chủ yếu đề cập đến việc tạo ra và duy trì các nội dung và cải tiến. Để chăm sóc và bảo hành cho một trang web tốt bao gồm các công việc như sau:

01. CẬP NHẬT TRONG VÒNG 24 TIẾNG CAO NHẤT 48 TIẾNG
02. THAY ĐỔI HOẶC THÊM BẢN VĂN TRANG WEB
03. THAY ĐỔI HOẶC HỦY BỎ ĐIỂM MENU
04. NHẬP HÌNH ẢNH HAY THAY THẾ HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ HỌA
05. CẮT VÀ CHỈNH SỬA HÌNH ẢNH CHO PHÙ HỢP VỚI NỘI DUNG TRANG WEB
06. TỐI ƯU HÌNH ẢNH CHO WEBSITE
07. KIỂM TRA CÁC LIÊN KẾT
08. QUẢN LÝ GÓI HOSTING CỦA BẠN
09. LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT CÁC CHƯƠNG TRÌNH MODUL, PLUGIN, JAVASCRIPT
09. TẠO VĂN BẢN PDF
10. CHĂM SÓC PHẦN TẢI DUNG LIỆU
11. THAY ĐỔI HÌNH THỨC VĂN BẢN (E-FORM)
12. LƯU TRỮ (BACKUP) TRANG WEB CỦA BẠN

NẾU TRANG WEB CỦA BẠN KHÔNG NHU CẦU THAY ĐỔI CAO VỀ PHẦN NỘI DUNG TRONG THÁNG, CHÚNG TÔI GIỚI THIỆU ĐẾN BẠN GÓI-S LÀ HỢP LÝ NHẤT.